Altuğ Fonu Burs Miktarı, Süresi, Ödeme Şekli ve İptali

Altuğ Fonu Burs Miktarı, Süresi, Ödeme Şekli ve İptali
HaberlerAltuğ Fonu Burs Miktarı, Süresi, Ödeme Şekli ve İptali

Altuğ Fonu Burs Miktarı

2024 yılı için araştırma bursları yüksek lisans öğrencileri için 15.000 TL, doktora öğrencileri için 30.000 TL olarak belirlenmiştir.

Altuğ Fonu Burs Süresi

Bursiyerler yüksek lisans süresince azami 4 yarıyıl, doktora süresince azami 8 yarıyıl Burs Programı’ndan istifade edebileceklerdir.

Burs Programı’na dahil olan öğrenciler belirlenen tutarı peşin olarak alacak ve yıl boyu yükümlülüklerini yerine getirecektir.

Burs Programı’ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya başarı kriterlerine uymayan öğrencilerin bursları yenilenmeyecektir.

GÜNCEL